Riga
06:30
Jul 23, 2024
MOSCOW
07:30
Jul 23, 2024

KRAVU APDROŠINĀŠANA

    

Kāpēc jāapdrošina kravas?

Visas transporta operācijas, kas saistītas ar kravas pārvadājumu īstenošanu ir cieši saistītas arī ar materiāliem zaudējumiem, piemēram, bojājumiem, bojāeju vai kravas zudumu dažādu apstākļu dēļ.

Lai aizsargātu savas mantiskās intereses no negaidītiem (tranzīta procesā )apstākļiem – Kravas īpašnieks var izmantot, kā apdrošināšanas sabiedrību pakalpojumus tā arī pašu rezerves fondus.

Vai ir jāapdrošina krava , ja pārvadātāja / kravas ekspeditora atbildība ir apdrošināta?

Jautājums šodien ir aktuāls daudziem nosūtītājiem, kuri vēlas ietaupīt naudu uz apdrošināšanas rēķina. Salīdzinot apdrošināšanas noteikumus starp pilsonisko atbildību pārvadātāja /kravas ekspeditora un kravu apdrošināšanas noteikumiem , var veidoties nepareizs priekšstats, ka, ja pārvadātāja atbildība ir apdrošināta, tad pie kravas nesaglabāšanas piegādes laikā - kravas īpašnieks saņems kompensāciju, jebkurā gadījumā. Uzreiz rodas jautājums - vai vajag papildus apdrošināt savu kravu?

Patiesībā tās ir divas pilnīgi dažāda veida apdrošināšanas , ar dažādiem apdrošināšanas objektiem un noteikumiem: Kravu apdrošināšanā tiek aizsargātas kravu pārvadātāju intereses turpretī pilsoniskajā atbildībā pārvadātāja /kravas ekspeditora apdrošināšana par kravas saglabāšanu, tiek domāts iespējamo risku segšana ,sakarā ar pārvadātāja /kravas ekspeditora saistību pildīšanu likumdošanas vai līguma kārtībā pret klientu

Jo īpaši jāatzīmē, ka pārvadātājs / kravu ekspeditors būs atbildīgs par kompensāciju tikai gadījumos, kad tā ir viņa atbildība (likumdošanā noteikta).

Respektīvi, pārvadātājs / kravas ekspeditors ir atbrīvotas no atbildības par kravas zaudējumiem vai kaitējumiem, kā arī par kravas piegādes aizkavēšanos, ja tas notika ne viņa vainas dēļ, vai apstākļu, kuru sekas pārvadātājs nav varējis novērst. Tas nozīmē, ka par kravu bojāeju ko izraisījusi dabas katastrofa vai neparedzētiem apstākļiem pārvadātājs lielākoties un balstoties uz likumdošanu nenes vispār nekādu atbildību. Zaudējumu atlīdzināšana nelaimes gadījumos, kravas zādzības rezultātos u.c. gadījumos tiek veikta tikai pierādot pārvadātāja/ kravu ekspeditora vainas (parasti tiesas kārtībā)

Ir vērts pieminēt par pārvadātāja atbildības limita ierobežošanu. Piemēram, starptautiskajās autopārvadājumos pārvadātāju atbildība ierobežota ar attiecīgo starptautisko satiksmes konvenciju (CMR), saskaņā ar kuru atbildības limits ir ierobežots ar summu, kas vienāda ar 8,33 SDR (aptuveni 12 ASV dolāri) par bruto svaru 1 kg no kravas..

Papildus iepriekš minētajiem apstākļiem, var piebilst arī, ka vairumā gadījumu, pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības par bojājumiem vai preču zuduma gadījumā, ja tā ir saistīta ar nosūtītāja vai saņēmēja kravas iekraušanu, noklāšanu, izkraušanu vai pārvietošanu .

Kopumā, nosakot apdrošināto pārvadātāja atbildības lomu un vērtību kravas pārvadātājam, vajadzētu apsvērt to kā papildu pārvadātāja / kravas ekspeditors maksātspējas garantiju pret kravas īpašnieku, bet ne vairāk .Maksimālā apdrošināšana pret iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar zaudējumu, bojājumu vai kravas zudumu - ir iespējama tikai ar kravas apdrošināšanu.

Tarifu izmērs

Nosakot tarifu izmēru konkrētam pārvadājumam (līguma) ievēro šādus faktorus:

• kravas nomenklatūra;

• izvēlētais apdrošināšanas segums;

• pārvadājuma nosacījumi;

• Transporta veids;

• Maršruts;

• kravas pārkraušanas/pārvelšanas skaits

• Deklarētais pārvadājumu apjoms;

• Ilgtermiņa attiecības ar apdrošinātāju;

• apdrošinātā zaudējumu statistika

Polises noformēšana un maksa par apdrošināšanu

Apdrošināšana tiek noformēta, atkarībā no pārvadājumu rakstura, kā ar vienreizējām polisēm uz katru pārvadājumu, tā arī ar generālām polisēm Generālpolise ietver sevī vienošanos par noteiktu kravu apdrošināšanu uz Klienta un Apdrošinātāja norunātajiem nosacījumiem un attiecas uz visiem šodien pārvadājumiem, kurus Klients deklarē.

Atkarībā no līguma veida, apdrošināšanas prēmiju izmaksas var tikt veiktas šādi

- Apdrošināšanai Vienreizējam sūtījumam:

• vienlaikus

- Apdrošināšanas atbilstoši generālpolisei (līgumam),maksājumus var veikt šādos veidos:

• tieši pirms katras kravas pārvadājuma;

• ar avansa maksājumiem, pamatojoties uz prognozēto pārvadājumu apjomu ar pārrēķinu pārskata perioda beigās ;

• pēc faktiski realizētiem sūtījumiem .

Lai iegūtu vairāk informācijas, izmantojiet formu - kontakti , vai zvaniet pa tel. +371 28.458.457 ; +371 26.587.278

 

PIEZVANI MUMS SKYPE CALL

PIEZVANI MUMS
SKYPE CALL

VALŪTU KURSI

VALŪTU
KURSI